Wat is Deltatechnologie?

“Deltatechnologie”: alle activiteiten die te maken hebben met schoon en voldoende zoet oppervlaktewater en met bescherming tegen wateroverlast en hoogwater, waaronder  – maar niet beperkt tot –  (a) het buiten de deur houden van ongewenst water, (b) het zorgen voor water van de juiste hoeveelheid en kwaliteit, ook tijdens droogte (c) het herstellen en beschermen van aquatische  en waterafhankelijke terrestrische ecosystemen (d) het duurzame gebruik, inrichting en ruimtelijke planning in de delta, in de stad en op het platteland, in relatie tot waterveiligheid, waterbeheer en (natuur-)bouwkundige aspecten van bouwen op of in slappe bodem;

Leven in de delta is geen vanzelfsprekendheid. Dat is nooit zo geweest en zal nooit zo zijn. We moeten in Nederland en daarbuiten alle zeilen bijzetten – van technologische inventiviteit tot structurele interdisciplinaire samenwerking – om het water beheersbaar te houden in de delta’s.

De uitdagingen zijn namelijk talrijk en omvangrijk:

  • de stijgende zeespiegel
  • toenemende droogte
  • inklinkende grond
  • waterkwaliteit
  • emissies
  • de gehele infrastructuur
  • de planologie.

Om veilig en duurzaam te blijven leven in Nederland en in de rest van de wereld zijn steeds nieuwe kennis, innovaties en ondernemerschap noodzakelijk. TKI Deltatechnologie draagt hier toegewijd aan bij. Als aanjagende verbinder van partnerships, investeringen, met invloed op beleidsagenda’s en innovatiefondsen en als matchmaker voor ondernemers, maken we het verschil.

Het TKI is de motor van een duurzaam ecosysteem van deltatechnologie in Nederland. Met oog voor het natuurlijk evenwicht tussen land en water, tussen economie en ecologie, tussen het nu en de toekomst.