Wat is Deltatechnologie?

Leven in de delta is geen vanzelfsprekendheid. Dat is nooit zo geweest en zal nooit zo zijn.

Deltatechnologie omvat alle activiteiten die te maken hebben met schoon en voldoende zoet oppervlaktewater en met bescherming tegen wateroverlast en hoogwater, waaronder  – maar niet beperkt tot –  (a) het buiten de deur houden van ongewenst water, (b) het zorgen voor water van de juiste hoeveelheid en kwaliteit, ook tijdens droogte (c) het herstellen en beschermen van aquatische  en waterafhankelijke terrestrische ecosystemen (d) het duurzame gebruik, inrichting en ruimtelijke planning in de delta, in de stad en op het platteland, in relatie tot waterveiligheid, waterbeheer en (natuur-)bouwkundige aspecten van bouwen op of in slappe bodem;

 

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie draagt toegewijd bij aan de leefbaarheid van de delta. Als aanjagende verbinder van partnerships, investeringen, met invloed op beleidsagenda’s en innovatiefondsen en als matchmaker voor ondernemers, maken we het verschil.

TKI Deltatechnologie is de motor van een duurzaam ecosysteem van deltatechnologie in Nederland. Met oog voor het natuurlijk evenwicht tussen land en water, tussen economie en ecologie, tussen het nu en de toekomst.