Besef dat het woord experiment, proeftuin, showcase meestal geen enkele juridische betekenis heeft edoch in de praktijk ruimte creëert om belemmeringen te omlopen. Deze termen creëren een ‘me too’ effect; je wilt / moet er wel aan meedoen.