Het kan productief zijn de wereld op te vatten als bestaande uit drie stromen: problemen, oplossingen en politiek/bestuurlijke steun.  Gericht kiezen  voor de rol van policy entrepreneurs biedt kans op succes. Policy entrepreneurs zijn handige lieden die de drie stromen met elkaar in verband brengen. Nodig is dan besef van welke problemen/issues urgent en prioritair zijn en vervolgens de beoogde innovatie daaraan koppelen als oplossing. Voor productinnovaties zal dit snel succes kunnen hebben.

Voor conceptuele innovaties, die verder af staan van marktintroductie, en vooralsnog geen zicht op revenuen met een korte terugverdientijd, zal dit vaak onvoldoende momentum opleveren. Steun vanuit politiek bestuurlijke hoek of de top van het bedrijfsleven is onvermijdelijk, visionairs die, om wat voor reden ook, pleitbezorger zijn, ‘champion’, met hen valt ruimte te creëren en belemmeringen te overwinnen.  Met een langere adem kan dan ook de conceptuele innovatie als veelbelovende familie van oplossingen aan issues/problemen gekoppeld worden.

Voor productgerichte innovaties die dichter bij de markt plaatsvinden, ligt de belemmering bij het vinden van experimenteerruimte vaak in de conservatieve benadering van design en construct teams, eerder in de projectvoorbereiding moet de vernieuwing aangeschakeld zijn om voldoende ruimte te creëren. Een productinnovatie vraagt om een terms of reference die voldoende ruimte voor vernieuwing laat.