Besef dat experimenteerruimte gecreëerd en steeds weer in stand gehouden moet worden en dat er geregeld weer redenen gevonden kunnen worden om toch weer ‘business as usual’ toe te passen.

Bestuurders hebben andere belangen dan ambtelijke professionals. Zij denken vaak in kortere termijnen, zorg dat het experiment zichtbaar is op “ooghoogte”(dat wil zeggen, voor de ‘gewone burgers’)  en tastbare resultaten oplevert in 2 jaar (lintje knippen, ook in figuurlijke zin zoals een presentatie of een artikel in de krant).

Besef dat professionals in kennisinstellingen, ingenieursbureaus, adviesbureaus etc. vaak een nog kortere tijdshorizon kennen, en daarbij vaak veel oog hebben voor zaken zoals omzet- en publicatieverplichtingen. Mogelijkheden om in te passen in de fysieke omgeving vind je door op zoek te gaan naar de gebiedsagenda’s. Welke issues spelen en welke problemen worden aangepakt of  zoeken naar een oplossing?

Nodig zijn bestuurlijke dekking, financiële middelen, tijd, creativiteit en kennis, en in het geval van productgerichte innovaties, een meewerkende open projectorganisatie en opdrachtgever.

Besef dat sommige partijen zullen denken in termen van risico, veiligheid, en schade en denken dat daar niets tegenover staat of dat de opbrengsten ergens anders terechtkomen dan de gevolgen van risico’s. De kosten en baten afwegingen inzake innovaties zijn tegelijkertijd belangrijk én lastig in beeld te brengen.