Dikwijls blijkt dat de precieze uitwerking waar het conceptuele innovaties sterk wordt bepaald door de competenties, oriëntatie, ervaring en voorkeuren van personen die betrokken zijn of worden.

Besef dat personen en organisaties die bepaalde competenties inbrengen, dikwijls genegen zijn om  andere noodzakelijke competenties te veronachtzamen of zelfs onder te waarderen.

Zorg voor interdisciplinaire samengestelde ontwikkel- en ontwerpteams.
Bijvoorbeeld aan de hand van een competentie assessment.

Denk daarbij ook aan competentie op procesmanagement, trans disciplinair werken en signaleren en hanteren van knelpunten.

Het kan aanbevelenswaard zijn om de innovatie per fase door een andere professional te laten leiden, maar zorg ervoor dat wel ‘het geheugen’ van het project beschikbaar blijft ook in de latere fasen van het project. Out of the box denkers die inspirerend nieuwe embryonale ideeën kunnen ontwikkelen, al dan niet samen met anderen, en in staat zijn anderen te binden, zijn niet per definitie goede projectmanagers.