Zeker zal bij aanvang sprake zijn van een zoekproces, dus richt de aandacht op zo duidelijke ontwikkel en ontwerpdoelen dan wel het proces om daartoe te komen.

Bij conceptuele innovatie zal eerder sprake zijn van een focus op het proces om te komen tot duidelijke ontwikkel- en ontwerpdoelen, waarna opnieuw bezinning kan plaatsvinden op mogelijke kennislacunes en versplintering van kennis. .

Bij productgerichte innovatie zal direct de aandacht naar duidelijke ontwerpdoelen en ontwerpparameters uit kunnen gaan, zowel waar het de functionaliteiten van de innovatie betreft alsook op welke wijze deze, indien van toepassing, adequaat verbonden en geïntegreerd worden met het gehele project.