Financiering, als dat een issue is, verdient de aandacht. Als financiering uit verschillende bronnen moet komen is vroegtijdig commitment essentieel, bestuurlijke champions kunnen hier een beslissende rol bij spelen.

Denk aan financierings- en incentive arrangementen om blokkades uit verschillende verdienmodellen die partijen hanteren het hoofd te bieden. Verbindende concepten voor gebiedsontwikkeling omzetten in PPS-constructies waardoor ‘ongelijksoortige belangen’ over de ontwikkel- en de exploitatiefase heen, verenigd kunnen worden.

Besef dat ‘schotten’ in financieringsstromen vernieuwingen kunnen tegenhouden. In zo’n geval is het van belang de innovatie zo te ‘framen’ (c.q. te verwoorden) dat deze meerdere broodheren kan dienen.