Bij onduidelijkheid van kosten kan uiteraard ontworpen worden met  het beschikbare budget als harde randvoorwaarde. Dat kan ertoe leiden te besluiten eerst op microschaal te experimenteren om te leren betere ontwerpparameters (o.a. financieel randvoorwaarden) voor het definitieve experiment te vinden.