Aanbestedingsprocedures voor ‘reguliere’ projecten worden één op één van toepassing verklaard op innovatieprojecten. Dat leidt vaak tot ‘meer van hetzelfde’ omdat bij aanbestedingsprocedures toch (te) vaak uitgegaan wordt van ‘standaarden’ (in functionaliteiten, specificaties, onderliggende instrumentarium, etc.).