Meer van hetzelfde kan tegengegaan worden door:

  • Het vermijden van ‘copy paste’ gedrag door adequate inhoudelijke beoordeling van initiatieven en projectvoorstellen.
  • Innovatie een andere status / rol binnen de betrokken organisaties toe te kennen door bestuurders en hoger management vanaf het begin (mede)verantwoordelijkheid te laten dragen.
  • Organiseer de delicate en per definitie lastige relatie tussen innovatieproject en het primaire proces, als onderdeel van het innovatieproces.
  • Nodig ‘out of the box’ denkers uit om deel te nemen of sessies te faciliteren.
  • Ontwikkel ‘what if ’ scenario’s om te betogen hoe groot of klein de risico’s nu werkelijk zijn, door fall back opties te ontwikkelen kan risicomijdend gedrag bestreden worden.
  • Frame de agenda als experimenteel, iets dat bedoelt is om te leren en mag mislukken.