Conceptuele innovatie gaat vaak gepaard met een onderzoeks- en innovatieprogramma. Denk daarbij aan het oprichten van een juridisch-administratieve entiteit. Dat is niet enkel voor transparantie en legitimiteit wenselijk, ook voor het kunnen optreden als rechtspersoon, bijvoorbeeld om contractueel de inzet en samenwerking van partners te regelen en om bijvoorbeeld experimenten (al dan niet in de fysieke leefomgeving) te kunnen organiseren. Zonder rechtspersoon moet dit via een of meerdere van de partners.

Besef dat er altijd kwesties rond Intellectueel Eigendom (de IE bedingen en  overdrachten) spelen. Ogenschijnlijk lijkt dit bij conceptuele innovatie minder het geval te zijn dan bij productgerichte innovatie.   Feitelijk is de problematiek en mogelijke belemmering daaruit niet geringer, hoogstens is deze lastiger op voorhand te duiden en te regelen.

Besef dat de inrichting en procedures van een onderzoeks- en innovatieprogramma sterk bepalen wat er gebeurt. Wie spelen een rol? Universiteiten, kennisinstituten, consultancies, bedrijfsleven, overheden om maar wat mogelijkheden te noemen.

Wat is er geregeld? Hoe  wordt er samengewerkt? Hoe en door wie wordt er samengewerkt over de ontwikkeling van het programma en de delen?