Bestuurders hebben andere belangen dan professionals. Zij denken vaak in kortere termijnen, zijn wel probleemeigenaar van een aantal issues.

Besef dat professionals, waaronder  ambtenaren, soms pas in beweging komen als de leiding daartoe het signaal geeft.

Besef dat sommige partijen zullen denken in termen van risico, veiligheid, en schade en denken dat daar niets tegenover staat of dat de opbrengsten ergens anders terechtkomen dan de gevolgen van risico’s.

Bedenk wat de argumenten zijn waarvoor bestuurders en andere doelgroepen gevoelig zijn.