Bij experimenteerruimte wordt vaak gedacht aan een fysiek experiment (in een bepaald gebied of een bepaalde situatie). Echter evenzeer is bestuurlijke ruimte tot verandering (veranderen vergt meer dan consolideren), procesmatige ruimte (planning en gedrag moeten van het geijkte pad dat ieder kent en routineus bewandelt, gehaald worden) en financiële ruimte (de investering gaat voor de onzekere baat uit) van belang.   Besef dat experimenteerruimte daarnaast, en net zo belangrijk, ook gevonden kan worden in:

  • bestaande praktijk van planning, wet en regelgeving en normering;
  • vernieuwende financieel-organisatorische arrangementen In competentie-ontwikkeling en opleiding, human capital voor (kennis) overschrijdende vraagstukken.

Hoe fundamenteler de vernieuwing, hoe meer deze mede gedragen zal moeten worden door het vinden van experimenteerruimte in elk van de andere experimenteerruimtes.

Het resultaat van de voor conceptuele innovatie noodzakelijke lange adem is gediend met een strategie gebaseerd op een diversiteit van experimenteren.