Sneller innoveren

Ervaringen met innoveren worden zelden vastgelegd, terwijl je er voor volgende projecten van kunt leren om er je voordeel mee te doen. Met de website is geprobeerd lerend vermogen te organiseren door praktijkervaringen te documenteren: welke belemmeringen speelden er bij de ontwikkeling van een innovatie, hoe is daarmee omgegaan en wat is daarvan geleerd? Het doel is met de website mensen te inspireren door te laten zien te zien hoe anderen omgaan met belemmeringen en ook uitnodigen de website aan te vullen met eigen ervaringen.

De werkgroep Innovatieversnelling van het Netwerk Deltatechnologie was actief van 2005 tot 2013 en was gericht op het vinden van manieren om om te gaan met belemmeringen die in een belangrijke rol speelden bij innoveren in de deltatechnologie.

De werkgroep heeft een groot aantal innovatieve projecten onderzocht, met behulp van case studies en vele gesprekken met initiatiefnemers. De vraag was telkens: waar loop je tegenaan, hoe ga je om met obstakels en wat heb je ervan geleerd? Hieruit heeft de werkgroep zes categorieën generieke belemmeringen geformuleerd, met daarvan afgeleid 32 concrete ‘innovatiehobbels’ die op de website terug te vinden zijn. Maar waar je de oorzaken in zes categorieën kunt indelen, bestaan er helaas geen generieke oplossingen. Je zult per project moeten zoeken naar op maat gesneden oplossingen voor dat specifieke geval. Dat betekent niet dat je daarvan niet kan leren. Met behulp van casuïstiek laat de website zien hoe je kunt innoveren.

Belemmeringen

Belemmeringen zijn geïdentificeerd als uitkomsten van het H2O artikel ‘Innoveren in de deltatechnologie:omgaan met belemmeringen als essentie van vernieuwing’ en de Belemmeringenscan waarin een groot aantal interviews is gehouden met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In totaal zijn er zes belemmeringen, die het innoveren in de GWW vertragen. Deze belemmeringen zijn generiek geformuleerd.