TU05 LabCosts

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In de Coastal Structures groep van de TU Delft werken verschillende part-time medewerkers vanuit het Nederlandse waterbouw-bedrijfsleven. Een groot deel van hun werk bestaat uit het begeleiden van master studenten. In deze studies wordt (vaak) precompetatief onderzoek uitgevoerd dat de Nederlandse waterbouwsector helpt om in de internationale markt concurrerend te blijven. Met de grote baggermaatschappijen in de kern, vormt deze sector 1% van het Nederlandse BNP. Dit team van part-time medewerkers bestaat uit zeer ervaren specialisten van enkele van de belangrijkste Nederlandse waterbouw-bedrijven (zie onder). Hun aantal is de laatste tijd gegroeid van 2 naar 4. Het huidige voorstel is bedoeld om dit precompetatieve onderzoek te versterken, wat zeer in lijn is met de TKI doelstellingen.
Het belangrijkste gereedschap voor onderzoek aan kustwaterbouwconstructies is vanouds fysiek modelleren. Een van de belangrijkste huidige onderzoeksthema’s is het ontwikkelen van computermodellen om ook in deze sector met computermodellen te kunnen werken. Dit werd tot nu toe nog nauwelijks gedaan omdat zowel de constructies (van gestorte steen) en de gecompliceerde golfaanval nog niet goed na te bootsen zijn. De laatste paar jaar zijn een paar modellen in opkomst, maar het standaardgereedschap zijn nog steeds de fysieke modelleren. Recentelijk is in Joint Industry Project JIP-Coastal Foam door enkele bedrijven al een eerste model (OpenFoam) ontwikkeld. Op het ogenblik wordt samen met verscheidene partners door de TUD een NWO voorstel ontwikkeld dat gericht is om op de lange termijn ontwikkeling de fundamentele processen beter te beschrijven. Maar ook op de korte termijn zijn al acties gewenst, waarbij generieke ontwerp-problemen numeriek/fysiek opgelost worden. Ook kunnen er nieuwe meettechnieken (laser, CCD-camera, miniatuur sensors) ingezet worden om meer uit de fysieke testen te halen.

Doel van het project

Het verkrijgen van fundamentele (precompetatieve) kennis over kustconstructies ten behoeve van de Nederlandse waterbouwsector. Hierdoor kunnen de bedrijven projecten scherper aanbieden, en de publicaties erover versterken het (indernationale) imago van de Nederlandse waterbouwsector.

Omschrijving van de activiteiten

Per jaar worden de materiaalkosten voor minimaal twee afstudeeronderzoeken bekostigd om fundamentele vragen betreffende kustconstructies te beantwoorden. Deze onderzoeken worden apart geregistreerd: TUD_labocosts.1 ; TUDlabcosts.2 etc

In 2020 zijn er (tot november) twee afstudeerders geweest binnen Labcosts:

LabCoSts 1: Floris Boersma: Inversed Open Granular Filters in Land Reclamation Structures: Modeling of the Interface Stability
http://resolver.tudelft.nl/uuid:0db64765-778a-4ccd-af2f-d984ff5006e9

LabCoSts 2: Casper Jantzen: Experimental study on the influence of bed protections on scour depth and scour development in front of sloped embankments
http://resolver.tudelft.nl/uuid:e0f7c1fc-60ea-441e-b3c8-40c0b29c0965

Verwachte resultaten

Afstudeerrapport en testresultaten, openbaar gemaakt op resp. de TUD education en data repository, met maximaal twee jaar embargo (liever geen).

Innovativiteit

De combinatie van onderzoek met beyond-state-of-the-art experimentele faciliteiten en meettechnieken aan de TUD, met de detailpraktijkvragen vanuit het bedrijfsleven, is uniek. Deze aanpak maakt dat de onderliggende processen op fundamentelere manier onderzocht kan worden. De kennis is daardoor breed toepasbaar, en bruikbaar in de praktijk.

Valorisatie

De producten kunnen worden gebruikt door bedrijven.