SSB04 Excavation of Hard Deposits and Rock, 3D

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Om de juiste ontgravingstool in te zetten bij het ontgraven van grond, is het nodig inzicht te hebben in de krachten en vermogens. Hiermee kan de juiste tool voor specifieke grondsoorten worden ontworpen en ingezet worden. Het ontgravingsproces zal hierdoor efficiƫnter uitgevoerd kunnen worden. Dit project is het vervolg op een promotiestudie (EXHADERO).

Doel van het project

Doel van het project is het ontwikkelen van modellen en simuleren van het snijproces van grondsoorten, om de vereiste krachten, koppels en vermogens te kunnen berekenen. Op basis hiervan kan een goed ontwerp van een zulk equipment worden gemaakt.

Omschrijving van de activiteiten

2018: Constructie van een 3D solver
2019: Constructie mesh / korrelstructuur
Kalibratieproces voor materiaalparameters/ micro-macro koppeling
2020: Oplevering + ingebruikname

Verwachte resultaten

1. 3D solver + Assembly generator
2. Publicatie over resultaten van 3D berekeningen met experimenten

Innovativiteit

Het consortium richt zich op uitvoering van het onderzoek door middel van numerieke methoden, waarbij verschillende numerieke methoden voor enerzijds het vaste materiaal (gesteente) en anderzijds de vloeistof (water) gecombineerd worden. Met de meest recente technieken op het gebied van numeriek modelleren is dit nog niet eerder gerealiseerd.

Valorisatie

Software en publicaties

Link naar projectresultaten…