SSB03 P27 Instabiel bressen

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Het bresproces is een specifiek productie mechanisme in de baggertechniek en daarom tot voor enkele jaren onbekend buiten dit vakgebied . In de praktijk blijkt dit proces echter regelmatig de oorzaak te zijn van grote grondverzakkingen welke eerst toegeschreven werden aan andere processen. Vaak wordt de aannemer verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van deze grondverzakkingen omdat deze aan de werkmethode zijn gerelateerd.

Doel van het project

Het maken van een 3D model van het bresproces
Het modelleren van de invloed van bodem randvoorwaarden.
Het modelleren van de invloed van de snelheid en concentratie op het erosieproces
Het modelleren van de invloed van de breshoogte

Omschrijving van de activiteiten

2014
Voorstudie en literatuuronderzoek
Modellering van onderdelen van het bresproces
2015
Testen van de onderdelen van het bresproces
Verificatie model onderdelen
Integrale modellering
2016
Testen integraal procesmodel
Verificatie en aanpassen modellering
2017
Testen integraal procesmodel
Verificatie en aanpassen modellering

2018
Eindrapportage

Verwachte resultaten

3D model van het bresproces
model van de invloed van bodem randvoorwaarden.
model van de invloed van de snelheid en concentratie op het erosieproces
model van de invloed van de breshoogte
hallo

Innovativiteit

SSB is reeds jarenlang betrokken bij en initiator van onderzoek aan een breed scala van fundamentele vraagstukken op het gebied van sedimentatie en erosie processen bij baggerprocessen.
De state of the art van kennis van slijtage is beperkt tot metingen en daaruit afgeleide correlatie grafieken.
Nieuw en uniek in dit project is de inzet van de materiaalkunde in combinatie met de stromingsleer op macro en microschaal waardoor de kennis en het inzicht in het slijtageproces tot boven het tot nu toe beperkte niveau van de correlaties wordt gebracht waardoor het gericht ontwikkelen van betere staalsoorten binnen het bereik komt.

Valorisatie

SSB stelt na afloop van het project de basiskennis ter beschikking van de Technische Universiteit Delft die deze middels lezingen en publicaties uitdraagt.

Link naar projectresultaten…