NGI01 INfrastructure interdependencies in Sustainable and inclusivE CiTies

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Momenteel worden vele mogelijke oplossingen overwogen rond de verschillende infrastructurele transities van uit onder meer de klimaat en energie agenda. Vanwege de pad afhankelijkheden in de besluitvorming rond de verschillende typen infrastructuren, is er grote behoefte aan een geïntegreerd perspectief op veerkrachtige stedelijke infrastructuur. Dit leidt tot vragen als: Hoe kom je tot een gezamenlijke ambitie? Hoe ziet die klimaatbestendige, duurzame stedelijke omgeving eruit en kan hij zich blijven vernieuwen? Wat kan elke betrokken partij bijdragen en hoe worden kosten en baten verdeeld (samenwerkingsmodellen)?

Doel van het project

Dit onderzoek heeft tot doel die ontwikkeling van meer geïntegreerde beslissingen in de context van duurzaamheidstransities te ondersteunen door de onderlinge afhankelijkheden tussen de volgende generatie stadsinfrastructuren te bestuderen. Op dit moment erkennen duurzaamheidstransitieonderzoeken de belangrijke rol (mogelijk maken en beperken) van infrastructuur, maar deze onderzoeken vinden geïsoleerd plaats (Cass et al., 2018).
Dit onderzoek zal bijdragen aan de duurzaamheidstransitieliteratuur door het inzicht in de onderling afhankelijke karakter van die infrastructuren te vergroten. Daarnaast de bij het onderzoek betrokken cases met de nieuwe inzichten te ondersteunen.

Omschrijving van de activiteiten

Studie 1: Analyse van ontwikkelingen in transities naar duurzame en inclusieve steden
Studie 2: Een analyse van de onderlinge afhankelijkheden van infrastructuren bij transities naar duurzame en inclusieve steden
Studie 3: Documentatie van een meer geïntegreerde benadering van maatschappelijke kosten en baten van de volgende generatie infrastructuren voor veerkrachtige buurten

Verwachte resultaten

Studie 1: Een analyse van symbiotische, competitieve en predator-prooi interacties tussen de verschillende infrastructuren van de veerkrachtige stad.
Rapportage en artikel en Populair artikel
Studie 2: Overzicht en analyse van de afhankelijkheden van de verschillende infrastructuren bij de transitie naar duurzame inclusieve steden
Rapportage en artikel, Populair artikel, en een nader in te vullen “spel”
Studie 3: Een algemene procedure voor het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses van investeringen in de veerkracht van stedelijke buurten
Wetenschappelijk rapportage en artikel, Populair artikel en een nader in te vullen van een mogelijke “tool”

INSpECT Project Progression Report feb 2020

What happened up to now?
After a careful selection and interview process, Cem Gürsan, PhD Candidate for the INSpECT project, has started its position in 15-February-2020 and will be working for the project until 15-February-2024. A preliminary four year research & PhD progression plan has been planned.

What are we doing at this moment?
Currently, researchers have started with a literature review to conceptualize the key terminology of the project. First, we would like reveal contrasting definitions of the infrastructure, transition, and interrelationship in-between to put down the foundation which this project would be built upon.

What are we aiming to do next?
The next step for the projects is to contact with relevant stakeholders of INSpECT project to draw-up a stakeholder participation. By doing so, we would like to understand possible involvement schemes, stakes and contribution potentials of different project stakeholders. This would allow us to draw a more precise project scope and deliverables.

Innovativiteit

Het voorgestelde onderzoek is zowel theoretisch als methodologisch innovatief. De theoretische nieuwheid bestaat uit het focussen op de onderlinge afhankelijkheden tussen bestaande en volgende generatie stedelijke infrastructuren, die voortbouwt op de duurzaamheidstransitieliteratuur en die uitbreidt, die tot nu toe geïsoleerde infrastructuren bestudeert (Cass et al., 2018). Door ons te concentreren op de onderlinge afhankelijkheden tussen infrastructuren, produceert ons onderzoek kennis over zowel positieve als negatieve overloopeffecten van investeringen in verschillende volgende generatie infrastructuren die anders over het hoofd zouden worden gezien.
De methodologische vernieuwing bestaat uit het toepassen van participatieve modellering, die is geïdentificeerd als de weg vooruit in de literatuur over duurzaamheidstransformatie (Holtz et al., 2015), maar die tot nu toe nauwelijks is toegepast in het domein van duurzame stedelijke transities. Met participatieve modellering kunnen we domeinspecifieke kennis van verschillende infrastructuurspecialisten opnemen en synthetiseren. Door de verschillende expertisedomeinen constructief te confronteren (Rouwette et al., 2016) faciliteren we het creëren van nieuwe inzichten die niet vanuit één domein kunnen worden verkregen.

Valorisatie

naast het beoogcr proefschift van het PhD onderzoek, enkele wetenschappelijke artikelen en een populair op de praktijkgericht artikel. Indien mogelijk wordt een spel ontwikkeld.
Verder:

Link naar projectresultaten…