DEL109 – 11204707 Verbetering en validatie algenoogstboot

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Het project adresseert het KIC “Water en ICT” (https://www.tkideltatechnologie.nl/kic/kic-water-en-ict/). Er wordt in dit project interactief gemodelleerd (sensordata badeend komen ten behoeve aan voorspellingsmodel en model geeft aan wanneer badeend aan het werk moet en waar). Zodoende worden gegevens verzameld en meteen vertaald naar bruikbare informatie ten behoeve van besluitvorming binnen een waterkwaliteitsmaatregel. De badeend is een autonoom varende apparaat: het is daarom een robotica toepassing binnen waterbeheer.

Doel van het project

– Het op 2 locaties testen van de badeend in aanwezigheid van blauwalgen
– Het ontwikkelen en testen van een boot die kan koppelen en de algen kan afvoeren (het kuiken)
– Het koppelen van een algenvoorspellingsmodel met de informatie van de boot (sensoren, positie, hoeveelheid verwijderde algen) en op basis van de verwijderde algenmassa de verbetering in de waterkwaliteit kan voorspellen.

Omschrijving van de activiteiten

Activiteit Type activiteit Rol partijen Voorbereiding veldwerk (Augustus-September 2019) Experimentele ontwikkeling Deltares: planning, coordinator Waterschappen: aanwijzen locaties, logistiek monsternames IHC: inzet beschikbaar maken Augustus-September 2019: uitvoeren veldwerk Experimentele ontwikkeling Deltares: uitvoerder Waterschappen: ondersteuning in veld, monsternames IHC: ondersteuning in veld Aanzet business model (eind 2019) Industrieel Deltares: stelt model op Waterschappen: levert informatie aan (hoeveel probleemlocaties, algenverwijderingskosten, kosten sluiten zwemwaterlocatie etc) IHC: levert informatie aan (kosten bouwen van meeredre badeenden, hoeveelheid in te zetten cases, andere toepassingen etc)
Prototype verbeteren (Augustus 2019-Januari 2020) Industrieel Deltares: hoofduitvoerder Waterschappen: dragen eisen en behoeftes aan IHC: ondersteuning verbetering prototype (levering mankracht, beschikbaar stellen scheepswerf etc)
Optimalisatie koppeling datatransfer badeend met voorspellings-model Experimentele ontwikkeling Deltares: ontwikkelt voorspellingsmodel, zet datatransfer op Waterschappen: leveren extra data aan (in situ metingen uit reguliere bemonstering) IHC: reviewer → draagt eisen en behoeftes aan
Publicatie schrijven Industrieel Deltares: neemt leiding in het schrijven Waterschappen: mede-auteurs IHC: mede-auteur

Verwachte resultaten

Volgnr Wat Wanneer (jaar) 1 Resultaten veldwerk; – Hoe efficiënt worden algen geoogst? – Wat is de impact op het ecosysteem impact? – Aanzet business model (wat kost het?) 2019 2 Badeend / Kuiken (verbeterd prototype) – Koppelend vaartuig voor opvang algen 2020 3 Gekoppeld numeriek model aan badeend (inwinning sensor data en doorgeven algenoogst aan model) 2020 4 Artikel in H2O 2020

Innovativiteit

Innovatieve elementen: – Autonoom varen, hiertoe wordt samengewerkt met Waternet/MIT (Nautonomous project) en de TUD Kroboot (https://kroboot.com) – Robotica, serie handelingen (positioneren, koppelen, sensor waarnemen, oogsten) met autonome vaartuigen Koppeling numeriek model en robot vaartuig, met feedback op de systeem impact

Valorisatie

Het project dient aan te tonen wat de operationele kosten voor het verwijderen van blauwalgen op meren zijn. Ook wordt gekeken op welke schaal de badeend ingezet moet worden (is één genoeg, of zijn er meer nodig) om een systeem impact op de waterkwaliteit te hebben. De koppeling met het model helpt hierbij. Hierdoor kan tevens de maatregel ‘algen oogsten’ geëvalueerd worden t.o.v. andere opties, variërend van afdekken van de waterbodem tot toepassing van waterstofperoxide (let wel, deze casussen zijn geen onderdeel van het TKI project). Product 4 (zie boven) is feitelijk al een vorm van valorisatie.
Welk product (zie boven)? Wie gaat het gebruiken? Wie gaat ervoor zorgen, en hoe? 1 Waterschappen Deltares zal de verzamelde gegevens analyseren om inzicht te krijgen in de mate van efficiëntie van het algenoogsten en de impact op het ecosysteem. Deltares maakt tevens de aanzet voor het business model waarbij de waterschappen en IHC informatie aanleveren (zie geplande acties/globale planning). 2 IHC of start-up Op basis van business case en belangstelling waterschappen wordt naar upscaling gekeken. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van een start-up , die opgezet zal worden door medewerkers van Deltares. Deze medewerkers waren betrokken bij de geboorte van de badeend. 3 Deltares De koppeling van de badeend (maatregel (robotics), waarneming (IoT)) aan voorspellingsmodellen levert een beter gevalideerd numeriek model op. Deltares gebruikt dit in de service verlening voor waterschappen.

Link naar projectresultaten…