DEL086 – 11202353 Scour manual

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In 1997 is de Scour Manual gepubliceerd. In de manual wordt ingegaan op het voorspellen van ontgrondingen als gevolg van hydraulische belastingen en het ontwerp van beschermingsconstructies in de nabijheid van waterbouwkundige werken in rivieren en kanalen. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld sluizen, stuwen, in- en uitlaatwerken. Er is behoefte om vuistregels en kennisregels te hebben in de vorm van een manual voor de bescherming van waterbouwkundige werken. Zowel bij de aanbesteding als bij de uitvoering wordt deze manual gebruikt in binnen- en buitenland. De update van de manual zal door bijvoorbeeld verbeterde ontwerpen kunnen leiden tot minder onderhoudskosten terwijl de waterveiligheid hetzelfde blijft.

Doel van het project

Het actualiseren van de bestaande Scour Manual en het publiceren van de aangepaste manual in drukvorm.

Uitgevoerde activiteiten

De afgelopen 20 jaar is de nodige nieuwe kennis en ervaring opgedaan met ontgrondingen en maatregelen om waterbouwkundige constucties daartegen te beschermen. Een vernieuwing van de bestaande manual zal tot meer optimale beschermingsconstructies leiden waardoor aanleg- en onderhoudskosten zullen verminderen.

Gerealiseerde resultaten

In 2018:
– Hoofdtekst aanpassen
– Voorbeelden invoegen
– Commentaar van partners verwerken
– Laten drukken
– Projectmanagement
De private partijen zullen de praktijkvoorbeelden schrijven. Deltares zal de manual inhoudelijk actualiseren en de praktijkvoorbeelden opnemen. De werkzaamheden voor het projectmanagement worden gedeeld door Deltares (penvoerder en daarmee financieel management) en Infrom. Infrom (de heer Vergeer) voert het deel van de werkzaamheden binnen het projectmanagement uit, welke de heer Vergeer uitvoerde voor het betreffende project onder de vlag van SBRCURnet. Zijn werkzaamheden betreffen:
– 2 commissievergaderingen inclusief voorbereiding;
– inventariseren en benaderen van geschikte private partijen i.v.m. praktijkvoorbeelden in de Manual;
– 1 vergadering met de private partijen ter verdere inventarisatie en verdeling van de praktijkvoorbeelden over de private partijen;
– afstemming met de uitgever Taylor & Francis.

Innovativiteit

Geactualiseerde Scour Manual (H1-H6) met praktijkvoorbeelden

Valorisatie

Deltares houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.
De resultaten van de actualisatie worden beschikbaar gesteld door een publicatie in drukvorm. De publicatie is daarmee toegankelijk voor de gehele sector in binnen- en buitenland. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen en worden presentaties gegeven tijdens symposia.

Link naar projectresultaten…