DEL021 1230452 Rekenen aan Slim Watermanagement in de praktijk

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Vanuit de verschillende richtingen is Deltares de laatste tijd gevraagd om in technische zin invulling te kunnen geven aan Slim WaterManagement (SWM). Uiteraard heeft SWM ook heel veel governance aspecten, maar daar gaat het hier niet om.
Zowel waterbeheerders zelf als hun adviesbureaus zien in het kader van SWM diverse kansen en willen dat graag concreet kunnen maken, zoals:
– Beter onderling samenwerken (tussen afzonderlijke waterbeheerders), concreet door bijvoorbeeld wateroverlast (of juist droogte-problematiek) in het ene gebied deels af te wentelen naar het andere gebied
– Betere afstemming tussen verschillende deelsystemen van een waterbeheerder (met name polders versus boezemsystemen), waardoor ten tijde van eventuele wateroverlast de beschikbare berging in alle deelsystemen optimaal wordt benut en wateroverlast wordt gereduceerd
– Beter omgaan met onzekerheid in weersverwachtingen
– Het minimaliseren van energie- en CO2 gebruik tijdens normale omstandigheden door het totale watersysteem te optimaliseren in plaats van deelcomponenten.
Het praktisch uitvoeren van SWM met dergelijke optimalisaties is op dit moment nog niet goed mogelijk, ook niet met het huidige instrumentarium bij Deltares (RTC-Tools).

Doel van het project

Doel is het opdoen van ervaring, best practises, ten aanzien van Slim Water Management, die via de portal van RTC-Tools worden gedeeld met de community.

Uitgevoerde activiteiten

Het toepassen van nieuwe optimalisatietechnieken zoals die nu ontwikkeld worden in RTC-Tools in de dagelijkse praktijk van de waterbeheerders. We doen 4 pilots (voor elke partner een) met elk hun eigen focus. Resultaat is het opdoen van ervaring, best practises, die via de portal van RTC-Tools worden gedeeld met de community.

Gerealiseerde resultaten

beschrijf de gestelde eindresultaten die verwacht worden uit het project, zowel resultaten voor de project partners, alsook de resultaten en economische doelstellingen voor de sector Deltatechnologie en voor de Topsector Water.
Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden van het project?
Bij een positief resultaat van het project; is er uitzicht op voortzetting van de PPS?

Innovativiteit

In RTC-Tools worden nu allerlei nieuwe technieken ontwikkeld waaraan grote behoefte is in het waterbeheer. He topdoen van best-practises en delen daarvan zal een boost geven aan de toepassingen van deze technieken, waarmee het Slim Water Management (in ieder geval wat betreft de technische implementatie) een stuk dichterbij komt.

Valorisatie

Veel waterschappen en waterbeheerders willen graag handen en voeten geven aan SWM

Link naar projectresultaten…