DEL013 1220967 WANDA Ontwikkelingen tbv veilig, robuust en optimaal leidingtransport in dichtbevolkte deltasteden

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

WANDA ontwikkelingen passen direct in innovatiethema’s Waterbeheer (sturing poldergemalen en stedelijke rioolgemalen) en Duurzame aanleg, beheer en onderhoud.
Waterbeheer: DSS voor sturing gemalen, grondwater opslag en gebruik.
Duurzame aanleg, B&O: Wanda stelt beheerders en ingenieurs in staat om snel, veilig en efficiënt onderhoud en wijzigingen aan leidingsystemen te maken door goede analyse mogelijkheden en inzicht te geven in het hydraulisch functioneren van het systeem.
Doel van het project is het verkrijgen van meetdata voor de validatie van de hydraulische leidingsimulatie software (bijvoorbeeld Wanda) en het ontwikkelen van nieuwe kennis en tools voor de kalibratie van hydraulische modellen.

Doel van het project

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

1. Opzetten validatie database voor waterslag software
2. Ontwikkeling Data validatie tools
3. Ontwikkeling en implementatie van modelkalibratie algoritmes
4. Validatie metingen van be- en ontluchters
5. Validatie metingen voor het dynamisch gedrag van pompen

Omschrijving van de activiteiten

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

1. Opzetten validatie database voor waterslag software
2. Ontwikkeling Data validatie tools
3. Ontwikkeling en implementatie van modelkalibratie algoritmes
4. Validatie metingen van be- en ontluchters
5. Validatie metingen voor het dynamisch gedrag van pompen

Verwachte resultaten

Gedurende het project zullen verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven worden, waarin de resultaten van het onderzoek beschreven worden.
De verkregen data wordt direct gebruikt om de Wanda software te verbeteren (verbeteringen aan de software worden betaald vanuit Deltares budget, niet vanuit TKI budget). Deze verbetering worden ook geleverd in een nieuwe versie van Wanda aan de projectpartners. Als het project positief verloopt, komt er een verbeterde Wanda versie. Dan zullen de partners, die allen Wanda gebruikers zijn, Wanda blijven gebruiken. De PPS zal dan dus doorlopen en misschien zelf groter worden.

Innovativiteit

Het overgrote deel van de simulatie software voor leidingsystemen is niet gevalideerd. Er is op dit moment geen algemene “benchmark” voor leiding-simulatie software. Met dit project zal er een database van validatie metingen worden opgezet die kan worden gebruikt als benchmark voor simulatie software.
De in dit voorstel genoemde experimenten zullen nieuwe kennis en ervaring opleveren die gebruikt kan worden voor het verbeteren van kalibratie van hydraulische modellen.

Valorisatie

WANDA wordt breed gebruikt binnen sector DT (zie spreadsheet) in binnen- en buitenland. Ontwikkelde functionaliteit en kennis worden verspreid via WANDA Newsletters, Gebruikersdagen, Webinars, conferentiepapers en wetenschappelijke artikelen.
WANDA gebruikers kunnen hun exportpositie versterken rond intelligente geoptimaliseerde leidingsystemen, omdat ze de Unique Selling Points van WANDA kunnen inbrengen (aantoonbaar state-of-the-art, gevalideerd, efficiënt in gebruik, verregaande integratie tussen fysica en sturing). Zie ook testimonials op WANDA Website.

Link naar projectresultaten…