BC01 Klimaatbestendige Stad en Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw (fase 4 2017)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De praktijk van alle dag, de meer routine matige werken – werkt niet goed/optimaal, het kan veel beter, duurzamer en sneller met minder hinder. Veel (wetenschappelijke) kennis is beschikbaar en enige praktijkervaring maar deze is nog niet ontsloten voor de uitvoeringspraktijk waardoor het in de reguliere meer routine matige werken te weinig wordt toegepast.
Aanpassen aan veranderingen zoals klimaatverandering doe je niet alleen. Het op orde houden van het technische systeem waterkeringen, dijken, rioleringen en gemalen, pleinen en straten is ook in de toekomst een taak van overheden zoals het rijk, waterschappen en gemeenten. Hierbij is ook uitvoeringskennis onontbeerlijk. Maar adaptatie verondersteld meer. Om veerkrachtig en flexibel te zijn, wordt gezocht naar ruimte voor adaptieve maatregelen in de openbare ruimte en in de private ruimte. Daarmee wordt (klimaat)adaptatie een zaak van andere partijen dan alleen de overheid. Adaptatie betekent samenwerken met nieuwe partners en stakeholders.
Samen werken gaat niet vanzelf. Bij echte samenwerking moet je buiten je eigen organisatie treden en kennis delen met anderen. Dat vraagt nogal wat aanpassing van partijen die gewend zijn aan kennis in eigen huis te ontwikkelen en te houden. Ook kunnen organisatie culturen botsen. Of mensen spreken eenvoudig in een ander jargon.

Doel van het project

Voor verschillende typen wijken worden klimaatbestendige inrichtingsvoorstellen gemaakt met inbegrip van een kosten (aanleg en beheerskosten) en baten analyse.
De potenties en bijdrage van het dak(landschap) m.b.t. klimaatadaptatie worden in beeld gebracht. Een tweede publicatie wordt opgesteld Duurzame begroeide daken wordt opengesteld op basis van het onderzoek van de hogeschool Rotterdam.
De ontwikkelde kennis wordt zodanig ontsloten dat ze voor de uitvoeringspraktijk direct toepasbaar is.

Uitgevoerde activiteiten

Voor verschillende typen wijken worden klimaatbestendige inrichtingsvoorstellen gemaakt met inbegrip van een kosten (aanleg en beheerskosten) en baten analyse.
Aanvullend op de inventarisatie van 2015 worden deze aangevuld in 2016 en gebundeld in een eerste publicatie. In 2017 wordt de publicatie voor een groter aantal wijktypen uitgewerkt. Tevens worden de kansen voor groen benoemd.
Voor de zgn ‘groene” ingenieur wordt een publicatie opgesteld voor het berekenen van de constructieve sterkte van verschillende type dakconstructies.
Voor DuurzaamGWW wordt specifiek voor de inkoop van werken en praktische handleiding opgesteld.
Alle ontwikkelde kennis wordt ontsloten op de website www.BuitenRuim.EU

Gerealiseerde resultaten

De doelstellingen worden door de verschillende gemeenten en het regionale bedrijfsleven geformuleerd op basis van de gezamenlijke intentie; beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!
Speerpunten zijn onder meer:
– Halftime;
– Duurzaam GWW;
– Klimaatbestendige inrichting

Innovativiteit

Opdrachtgevers en het uitvoerend bedrijfsleven spreken elkaar in het kader van een concreet project of in het kader van algemene onderzoekssettingen. Hier wordt per regio zowel het generieke gesprek gevoerd als dat concrete uitvoeringsprojecten worden ingebracht. Deze worden gezamenlijk, gemonitored en gevalueerd. Ten behoeve van de praktijken wordt praktijkgericjte kennisontwikkeld. Een praktijkleergemeenschap. De ontwikkelde kennis, ontwikkelen en leerervaringen delen met elkaar heeft tot doel dat:
– Processen van elkaar verbeteren,
– Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten worden ingepast,
– Hinder voor de burgers en bedrijven verminderd,
– Verspilling in routinematig inkopen wordt terug gedrongen,
– Het kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeterd,
– Het (sociaal-) maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte wordt gemaximaliseerd.

Valorisatie

Websites
www.BuitenRuimte.EU
www.multifunctioneledaken.nl

SBRCURnet Kennispapers:
− Halftime: Handreiking voor de praktijk, 2015.
− Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw: project Venuslaan gemeente Molenwaard, 2015.
− Haal eenvoudig het beste uit de Duurzame Bouw. Handleiding voor publieke opdrachtgevers, in voorbereiding 2017.
− Waar koop ik een duurzaam multifunctioneel dak? Handreiking voor dakeigenaren, 2015.
− Duurzame begroeide daken: Via groen naar geel, blauw en rood, 2016.
− De groene ingenieur: Een handleiding om bestaande constructies te berekenen voor het ontwerpen van groene daken, 2016.

HvA 2017
− Kluck, J., L. Kleerekoper, E.J. Klok, R. Loeve, W.J. Bakker, F.C. Boogaard (2017) De klimaatbestendige wijk: Onderzoek voor de praktijk. Hogeschool van Amsterdam, Onderzoeksprogramma Urban Technology, nummer 10. ISBN 978-94-92644-02-2
− Kluck, J., R. Loeve, W.J. Bakker, L. Kleerekoper, M.M. Rouvoet, R. Wentink, J.H. Viscaal, E.J. Klok en F.C. Boogaard (2017) Het klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten. Voorbeeldenboek. Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Techniek, Onderzoeksprogramma Urban Technology, ISBN 978-94-92644-00-8. 77p
− Kluck, J., R. Loeve, W.J. Bakker, L. Kleerekoper, M.M. Rouvoet, R. Wentink, J.H. Viscaal, E.J. Klok en F.C. Boogaard (2017) Het klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten. Achtergronden. Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Techniek, Onderzoeksprogramma Urban Technology, ISBN 978-94-92644-01-5, 49p
− Kluck, J., R. Loeve, W.J. Bakker, L. Kleerekoper, M.M. Rouvoet, R. Wentink, J.H. Viscaal, E.J. Klok en F.C. Boogaard (2017) Het klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten. Voorbeeldenboek – Uitgebreide online versie. Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Techniek, Onderzoeksprogramma Urban Technology, ISBN 978-94-92644-03-9. 89p (23MB)
− MKBA rekentool (in excel) behorende bij het voorbeeldenboek Het klima

Link naar projectresultaten…