Project animaties

TKI Deltatechnologie algemeen

ASSIST: Advanced SubSurface Irrigation System using Hydrorock (WEnR30; projectpagina)

BlueCan Helder water voor het klimaat (DEL127; projectpagina)

BoVer: Bodemverdichting Verdiept (WEnR28; projectpagina)

Dutch Coastline Challenge (DEL134; projectpagina)

GEOLIB: softwarebibliotheek voor geotechnische ontwerp- en beoordelingsprocessen (projectpagina)

Groene cirkels – sluiten van waterkringlopen (WEnR13; projectpagina)

HIVIBE: Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden fase2 (TU06; projectpagina)

Hydrolib: softwarebibliotheek voor hydrologische en hydrodynamische modellering (projectpagina)

Klei-BGD: Toepasbaarheid en voorspelbaarheid lokaal gewonnen klei voor dijken (DEL122; projectpagina)

Klimaatwerk in uitvoering – Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (BC01-BC06; projectpagina)

MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden (DEL155; projectpagina)

PRISMA 3: Programma Innovatief Sediment Management voor Havens (DEL162; projectpagina)

PRO-COAST: Probabilistic assessment of large-scale sandy interventions in the coastal zone (TU01; projectpagina).

SOP: Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (DEL130; projectpagina)

Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting (HZU01; projectpagina)

Zon op Water: IMPact op waterkwaliteit en biodiversiteit (DEL141; projectpagina)