Project examples

TKI Deltatechnologie algemeen

BoVer: Bodemverdichting Verdiept (projectpagina)

Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting (projectpagina)

BlueCan Helder water voor het klimaat (projectpagina)

Zon op Water: IMPact op waterkwaliteit en biodiversiteit (projectpagina)

Groene cirkels sluiten van waterkringlopen (projectpagina)

Programma Klimaatbestendige Stad en Duurzaam GWW (projectpagina)

SOP: Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (projectpagina)

PRISMA 3: Programma Innovatief Sediment Management voor Havens (projectpagina)

PRO-COAST: Probabilistic assessment of large-scale sandy interventions in the coastal zone (projectpagina).

Hydrolib: softwarebibliotheek voor hydrologische en hydrodynamische modellering (projectpagina)

GEOLIB: softwarebibliotheek voor geotechnische ontwerp- en beoordelingsprocessen (projectpagina)