DigiShape

DigiShape is een open innovatieplatform van en voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die samen de grote potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten.

De afgelopen jaren zien we dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Door slim gebruik te maken van data-innovaties en digitalisering kan de watersector kosten besparen, de kwaliteit verhogen en risico’s beperken. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn dan ook volop bezig om data vanuit verschillende bronnen slimmer in hun bedrijfsprocessen te integreren.

Desondanks worden data, technieken en kennis nog onvoldoende met elkaar gedeeld. Om de snelheid bij te kunnen benen en onze concurrentiekracht te behouden, is het van belang om al lopende initiatieven op het gebied van data science te koppelen en veelbelovende nieuwe technieken te signaleren, uittesten en implementeren. Met dit doel is DigiShape opgericht.

Binnen Digishape werken de proeftuinpartners samen aan use cases, waaraan iedereen kan bijdragen en waarvan we de data en resultaten met elkaar delen. Hierdoor wordt de gezamenlijke slagkracht vergroot en worden innovaties ontwikkeld die door de hele sector kunnen worden toegepast.

Binnen DigiShape kan iedere partner een use case inbrengen en daarmee gebruik maken van de kennis en expertise van de DigiShape community. Vanuit de gedachte van open innovatie kan iedereen op elk moment aanhaken.

De proeftuin heeft een eigen website met uitgebreide informatie over de activiteiten.