Omschrijving
Deze praktijkervaring gaat over dijkvernageling tijdens de voorgenomen pilot dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven. Er werd interne weerstand ervaren binnen het waterschap.
Interventie
Als betrokkene bij Inside heb ik een intern gesprek geinitieerd met het management en met de projectleider met als doel om de pilot tot uitvoering te brengen.
Leereffect
Resultaat was dat er geen akkoord werd bereikt. Als leerervaring heb ik meegenomen, dat;
– je op voorhand inzicht moet hebben in de risioverdeling, aangezien hier veel vragen over werden gesteld. Het moet van te voren duidelijk zijn wie welke risico’s wil en kan dragen.
– in de huidige organisatie kan innovatie als een bijkomend probleem ervaren worden inplaats van een kans om nieuwe mogelijkheden toe te passen, die kunnen leiden tot minder kosten voor dijkversterking.