PPS regeling

Alle generieke uitleg over de PPS toeslag-regeling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO voert de regeling uit namens het Ministerie van Economische Zaken. De individuele TKI’s mogen echter, binnen grenzen, de PPS toeslag op eigen wijze inzetten. Hieronder vindt u specifieke informatie over de PPS toeslag-regeling zoals die geldt voor het TKI Deltatechnologie.

In het kort houdt de regeling het volgende in. Het doel van de regeling is om publiek-private samenwerking (PPS) te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor PPS toeslag van het TKI Deltatechnologie moet een project of programma in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

  1. het project of programma moet uitgevoerd worden door tenminste één private partij en tenminste één kennisinstelling. De RVO en daarmee ook het TKI Deltatechnologie, hanteert eigen definities onder wat zij verstaan onder een private partij en een kennisinstelling;
  2. het project of programma moet zodanig worden uitgevoerd dat de deelnemende partijen aan de PPS dit doen voor gemeenschappelijke rekening en een gemeenschappelijk risico dragen;
  3. het project of programma moet inhoudelijk passen binnen de Deltatechnologie en bijdragen aan het missiegedreven innovatiebeleid.

Het TKI Deltatechnologie vraagt PPSsen projecten en programma’s (de zogenaamde grondslag-programma’s en -projecten) zich aan te melden bij het TKI Deltatechnologie. Bij het indienen van een programma hoeven de contracten niet rond te zijn, ook verwachtte samenwerkingsverbanden kunnen worden opgevoerd. Voor het onderscheid tussen PPS -toeslag voor projecten en programma’s: zie deze webpagina van de RVO.

Indien het programma of project wordt goedgekeurd verdient de PPS, PPS toeslag op het grondslag project. Grofweg ‘verdient’ een PPS, bij elk grondslag project van het toeslagjaar 2018, ca. .30% van de private cash bijdrage aan het project (t/m het jaar 2017 was dit 25%). Deze PPS toeslag mag vervolgens door de PPS worden gebruikt voor nieuwe projecten of nieuwe projectfasen of nieuwe programma’s (de zogenaamde inzet-programma’s en -projecten). Iets minder dan 90% procent van de gegenereerde (‘verdiende’) TKI-toeslag kan in principe door de PPS weer ingezet worden in nieuwe projecten. De PPS-toeslag komt dus terecht bij (de penvoerder van) een PPS, niet bij een individuele partij.

TKI Deltatechnologie dient één keer per jaar, meestal in mei bij RVO een gecombineerd programma in van alle ingediende programma’s. Voor deze rondes kunnen PPSsen programma’s indienen bij het TKI Deltatechnologie. Daarnaast kan iedere PPS het hele jaar ook projecten bij de TKI Deltatechnologie indienen.

Het TKI Deltatechnologie streeft erna om de administratieve belasting voor de PPS zo minimaal te laten zijn. Daartoe heeft zij reeds een deel van de aanvraag en de verantwoording geautomatiseerd.

Meer weten over uw mogelijkheden ten aanzien van deze regeling? Bel of mail met Rob Koster van het TKI bureau TKI Deltatechnologie: Rob@TKIdeltatechnologie, 06 – 4600 6821. Hij staat u graag te woord.