Het TKI Watertechnologie is een van de drie TKI’s binnen de Topsector Water & Maritiem. TKI staat voor Topconsortia Kennis en Innovatie. De Topsector Water & Maritiem streeft naar het oplossen van wateruitdagingen om de wereldwelvaart te verhogen. De deelsector Watertechnologie wil en kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. TKI Watertechnologie stelt zich ten doel vraaggestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie te bevorderen, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Daarnaast richt TKI Watertechnologie zich op het stimuleren van publiek-private samenwerking in de waterketen om zo een hogere efficiëntie van de ingezette middelen te bewerkstelligen.