De hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, veiligheid, duurzame energie en klimaatverandering, met technologieën die in Nederland stevig geworteld zijn.

 

De hightechsector levert een grote bijdrage aan de economische positie van Nederland in de wereld. Zo is de sector de grootste netto-exporteur en goed voor ruim de helft van alle private uitgaven aan onderzoek in Nederland.

 

“Met het ontwikkelen, produceren en exporteren van innovatieve producten is de hightechsector een essentiële motor en aanjager van de Nederlandse economie.”

 

Holland High Tech wil door krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstellingen en overheid een cruciale bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en Nederland innovatief en economisch aan de wereldtop houden.