De Topsector Chemie zet zich in voor het verbinden van verschillende partijen in de chemische sector met het oog op maatschappelijke uitdagingen. Hierbij wordt er gekeken naar innovatieve projecten, ondernemers en talent in de sector. Via het linkermenu kunt u kennismaken met het bestuur van de Topsector, en de organisatie erachter.