De Topsector Agri & Food heeft de ambitie wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van landbouw en voeding. Meer specifiek richt onze Kennis- en Innovatieagenda zich op de volgende onderdelen:

  • Lekker, gezond en veilig eten voor een groeiende wereldbevolking
  • Klimaatneutrale en robuuste voedselsystemen
  • Circulariteit en resource-efficiency van ketens en voedselsystemen
  • Versterken van innovatie en verdienvermogen bedrijfsleven
  • Creëren van toegevoegde waarde in succesvolle ketens

Topsector Agri & Food stimuleert nieuwe kennis en innovaties, in de eerste plaats door het opzetten en financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarbij gaat het niet alleen om fundamenteel en toegepast onderzoek, maar juist ook om valorisatie.