IMARES, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, is een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. De projecten worden projectmatig uitgevoerd en zijn divers van aard, zoals: veldonderzoek, experimenten op realistische schaal, verkennende studies op labschaal, datamanagement en modellering. Het instituut beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten en schepen en is ISO 9001 gecertificeerd.