Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

MKB en de TKI Deltatechnologie

Het TKI Deltatechnologie is er van overtuigd dat het MKB een belangrijke, wellicht de belangrijkste, bron van innovatie is voor de Deltatechnologie sector.  Maar het TKI geeft toe dat in het bijzonder kleinere bedrijven moeilijk hun innovaties kunnen ontwikkelen en toepassen. Het krijgen van krediet of vinden van financiers is lastig. Ook zeggen veel ondernemers weinig tijd te hebben. Tenslotte zijn (de vooraarden voor) de bestaande subsidies (ook TKI toeslag) niet eenvoudig te doorgronden. Vooral met de TKI toeslag kan het TKI bureau van de TKI Deltatechnologie MKBers helpen. We richten daarbij ons voornamelijk op die MKBers die op eigen initiatief al hebben laten zien dat ze (geïnteresseerd zijn om) een rol te spelen binnen de Deltatechnologie sector.

Extra TKI toeslag voor MKB

De Rijksoverheid legt voor iedere euro die een private onderneming  in een kennisinstelling  investeert, sinds het toeslagjaar 2018 30 eurocent bij (t/m 2017 was dit 25 eurocent). Dit is de zogenoemde TKI-toeslag. Om deze regeling ook voor kleine bedrijven aantrekkelijk te maken is deze toeslag over de eerste € 20.000 die een ondernemer bijdraagt zelfs 40%. Om deelname van het MKB verder te stimuleren, kunnen ondernemers vanaf 2014 de eerste € 20.000 zowel in geld als in natura bijdragen (‘in kind’).

Innovatiemakelaars Deltatechnologie (ID)

Speciaal voor het MKB heeft het TKI Deltatechnologie ook een aantal innovatiemakelaars aangesteld. Deze makelaars helpen MKBers met het verbeteren en/of aanpassen van de randvoorwaarden om het verder ontwikkelen van Deltatechnologie-gerelateerde innovaties te bevorderen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.