De Waterinnovatieprijs is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen:

  • Waterveiligheid
  • Schoon water
  • Voldoende water
  • Circulaire economie