De publicatie “Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s): een terugblik op het jaar 2013” beschrijft de TKI’s aan de hand van verschillende cijfers en grafieken.

Ondernemers en wetenschappers van de 9 topsectoren werkten in 2013 samen in 19 TKI’s. Het jaar 2013 is het jaar waarin de TKI’s goed op gang zijn gekomen.

De cijfers in deze publicatie laten zien:

  • hoeveel bedrijven in 2013 hebben deelgenomen aan de TKI’s;
  • welke maatschappelijke uitdagingen en groene groei-thema’s geadresseerd zijn;
  • welk type onderzoek vanuit de TKI-toeslag gefinancierd is;
  • hoe de deelname aan de verschillende TKI’s regionaal verdeeld is
  • in hoeverre deelnemers aan de TKI-projecten ook gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Topsectoren);
  • een samenvatting van de uitkomsten van de wetenschappelijke benchmark TKI-thema’s die door Elsevier is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (zie ook de overige publicaties op Volg innovatie).

Download publicatie

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).