De Kennis- en Innovatieagenda moet partijen helpen om beter samen te werken, door gedeelde onderwerpen te kiezen en door in te zetten op gezamenlijke experimenteer-ruimte (in letterlijke en figuurlijke zin) sites. Belangrijkste doelstelling is dat de Kennis- en Innovatieagenda uiteindelijk de kennisontwikkeling en de toepassing van die kennis structuren/bevorderen in (exporteerbare) innovaties om zo leven in de Nederlandse- en andere Delta’s mogelijk te maken.