Innovatiemakelaars Deltatechnologie

Innovatie is duur, lastig, tijdrovend en risicovol. Dat is het beeld in de sector Deltatechnologie, die gedomineerd wordt door de overheid. Nieuwe ideeën maken weinig kans. Met name de MKB’ers vinden het lastig de juiste ingangen te vinden om zaken te doen en om de ‘Valley of Death’ te overbruggen. De complexiteit is groot doordat er vele stakeholders zijn waarvan de MKB’ers afhankelijk zijn. Hoe kan een MKB’er in deze complexiteit de juiste route voor zijn kansrijke idee vinden?

Met het initiatief van innovatiemakelaars wordt beoogd om de ideeën van het MKB op te pakken en bij te dragen aan een grotere kans op ontwikkeling en realisatie. MKB’ers kunnen met hun idee aankloppen bij deze makelaars die gaan helpen om de juiste route vinden en de belemmeringen die ze tegenkomen te overwinnen.

Omdat de ideeën van het MKB concreet zijn wordt ook gewerkt met concrete cases. Dat vraagt om maatwerk per case gekoppeld aan een concrete situatie in de praktijk.

De makelaars helpen met:

  • het vinden van het juiste netwerk en de juiste kennis die nodig zijn om het idee verder te ontwikkelen en op agenda’s te zetten;
  • het vinden van een manier om met belemmeringen die zich in de specifieke situatie voor doen om te gaan.

De makelaars zijn zelf actief in het netwerk en zoeken de ondernemers ook zelf op. Ze maken gebruik van kennis uit eerdere projecten en helpen met de kennis die ze onderweg in de concrete cases opdoen ook weer andere projecten, bedrijven en overheden verder.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Andre Oldenkamp: info@ruimte-advies.nl of 06 5757 9323;

Ook vanaf 2023 stelt TKI Deltatechnologie weer geld beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het innovatief Deltatechnologie midden- en kleinbedrijf. De MKB’er kan 100% van de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van € 10.000.