Er is een te sterke prikkel om binnen de projectscope te blijven, door focus op snelheid en risico aversie. Bij grote uitvoeringsprojecten worden projectmanagers afgerekend op snelheid van “project delivery”. Multifunctionaliteit en/of een bredere scope van het project vergroten de kans op vertraging, en veranderen hiermee het risico profiel van het project.  Dit vormt een belemmering voor private partijen die multifunctionaliteit voorstellen.

Binnen de overheid speelt daarbij ook de scheidslijn binnen de verschillende departementen. De focus op bevoegdheden gaat over het principe van “vrijheid” en focus op bevoegdheden tussen ministeries. Dit speelt bij de overheid, maar private partijen en kennisinstellingen ondervinden hier hinder door. Opdrachtgevers bij de overheid willen vaak geen andere functies in hun projecten meenemen die voor discussie over bevoegdheden kunnen zorgen. Dit verlaagt de mogelijkheid tot multifunctionele voorstellen.

Een suggestie is het invoeren van organisatorische prikkels die de interesse van een projectmanager vergroot om de scope te vergroten/ andere functies mee te nemen. Voorbeelden zijn:

  • bonus regeling
  • extra criteria in prestatie meting van projectmanagers
  • verlenging van opleveringstermijn bij innovaties waarwinst te behalen valt op langere termijn door multifunctionaliteit.
  • een nieuwe interpretatie van vrijheid . Zie het samenbrengen van bevoegdheden als een stimulans. Het vormt een prikkel op centraal niveau voor samenwerking tussen ministeries. Besparingen kunnen hierdoor niet alleen per ministerie bereikt worden, maar voor de hele infrastructuur portfolio van de overheid.