Aandacht voor risico”s verschilt per partij. Tevens worden risico”s verschillend ingeschat.

Kennisinstellingen hanteren vaak een sterke focus op risico”s. Dat maakt het voor het bedrijfsleven moeilijk om het onderzoek van de kennisinstellingen te benutten ten behoeve van innovatieprojecten. Bij innovatie gaat het juist om het verantwoord nemen van risico”s en het benutten van kansen. Kennisinstellingen hebben vaak een waakhond-functie en nemen daarin hun verantwoordelijkheid. Zij moeten echter ook in staat zijn met het bedrijfsleven het gesprek aan te gaan over hoe met de risico”s om te gaan om ze beheersbaar te maken.

Voor kennisinstellingen betekent dit dat zij een goede balans moeten vinden tussen risico”s in kaart brengen en onderzoek naar werkwijzen om deze beheersbaar te maken. Kennisinstellingen hebben andere competenties nodig zoals, 1) meer proces- en oplossingsgericht denken dan louter analytische vaardigheden, 2) niet in beperkingen (beren op de weg) denken maar in uitdagingen, en 3) meer denken in termen van gevoeligheidsanalyse (20-80% regel) en afhankelijkheden in het systeem.

De focus op risico”s binnen het bedrijfsleven verschilt. Marktpartijen die een uitgebreide risicoanalyse uitvoeren, voeren vaak hogere kosten op om de geïdentificeerde risico”s te dekken. Meer kennis over risico”s kan in dit geval dus in het nadeel werken voor het bedrijfsleven omdat het kan leiden tot een duurdere aanbieding en dus geen goede concurrentiepositie. De overheid heeft op langere termijn echter wel baat bij een partij die beter zicht heeft op de risico”s en er daardoor bewuster mee kan omgaan.

Een suggestie voor de overheid om hier mee om te gaan is het bedrijfsleven te vragen om risico”s te benoemen in de aanbieding. Een overzicht van risico”s geeft een eerlijkere basis om op te selecteren. Als bepaalde risico”s niet benoemd worden, kan ervoor gekozen worden niet verder te gaan met deze partij.