De risicoverdeling is voor innovatieprojecten een lastig issue. Bij nieuwe contractvormen worden door de overheid vaak veel risico”s bij het bedrijfsleven gelegd, omdat de overheid graag risico’s mijdt. De keerzijde van deze werkwijze is dat de overheid vaak een te hoge prijs betaalt omdat het bedrijfsleven een risicopremie in rekening brengt. Soms is het dan voor de overheid efficiënter om zelf het risico te dragen.

Suggesties om met deze innovatiehobbel om te gaan zijn 1) het inzichtelijk en transparant maken van de risico”s, alsmede te bespreken welke risicoverdeling handig en werkbaar is, en 2) risicocategorieën inzichtelijk maken en bepalen wie welke risico”s het beste kan dragen.