Projecten in de GWW zijn vaak complex van aard met veel betrokken partijen. De opdrachtgever heeft de eindverantwoordelijkheid in dit proces. Een professioneel opdrachtgever heeft de uitdaging om de visie te bewaken, bestuurder te zijn en procesbewaker (inhoudelijke en procesmatige sturing) om het project te laten slagen. Om dit voor elkaar te krijgen is voldoende kennis van het proces en de risico”s die daarmee samenhangen zowel in financiële, technische als juridische zin van belang.

Een belangrijk onderdeel van professioneel opdrachtgeverschap is ook probleemarticulatie. Opdrachtgevers zijn vaak onvoldoende in staat een probleem goed te formuleren, denken al erg in oplossingen. Dit werkt belemmerend voor de oplossingsruimte.

Grote projecten in de GWW sector zijn eenmalig. Voor kleinere opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld kleinere gemeenten kan het voorkomen dat zij slechts een enkele maal een brug moeten vervangen. Door te beperkte herhaling in opdrachten zijn opdrachtgevers soms niet in staat om professioneel opdrachtgever te zijn.