De prestatie van veel innovatieprojecten in de GWW-sector is moeilijk te definiëren en te meten door de technische complexiteit. De prestatie van een dijk (en andere natte kunstwerken) is veel moeilijker te meten dan de prestatie van wegen. Deze moeilijkheid geldt zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Indien de overheid kiest voor prestatiecontracten en alle risico”s bij de opdrachtnemer legt, dan loopt men het risico een te hoge prijs te betalen vanwege de risicopremie die in rekening wordt gebracht (zie ook innovatiehobbel risico bij markt gelegd).

Een aantal suggesties om hiermee om te gaan zijn de volgende. Ten eerste een stap verder gaan in de samenwerking dan bij innovatieve contracten, zoals D&C. Bijvoorbeeld toewerken naar een alliantie model waar (prestatie) gerelateerde risico”s samen worden beheerd. Ten tweede accepteren dat de technische kenmerken van de sector om een nieuwe aanpak vragen waarin een minder afstandelijke opdrachtgever – opdrachtnemer relatie de norm is.