Bij alle partijen uit de driehoek staat het eigen belang, zelfbehoud en continuïteit voorop. Hierdoor  worden problemen onvoldoende gedeeld. Partijen stellen  zich te weinig kwetsbaar op om het te hebben over problemen, waardoor kansen voor innovatie  om een oplossing te versnellen niet benut worden. Een gevolg hiervan is dat men elkaar gevangen houdt in onwetendheid door gebrek aan kennis van elkaars werelden.

De technici weten te weinig van bestuurlijke proces, de ambtenaren weten te weinig van de techniek, de financiële betrokkenen weten te weinig van beide. Het vormt een grote uitdaging om mensen uit deze impasse te krijgen en ervoor te zorgen dat er voldoende vrijheid en ruimte is om open over problemen te praten (zonder dat er direct contractuele consequenties aan verbonden zijn).

Een suggestie is om meer tijd te nemen om elkaar te leren kennen en vertrouwen op te bouwen.