Om innovatie tot een succes te laten worden moet er voldoende urgentie zijn om de verandering door te voeren. Je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt.Echter, als zich een situatie voordoet waarbij gevraagd wordt om oplossingen die niet standaard aanwezig zijn, is innovatie de enige optie.Om te komen tot een beslissing voor de innovatieve oplossing moet er voldoende draagvlak zijn. Er moet eigenaarschap ontstaan en mensen moeten zich opwerpen als sponsor; hun naam eraan verbinden.

Dit ontstaat niet als er sprake is van een gebrek aan:

  • politieke bestuurlijke druk
  • financiele druk door bezuinigingen
  • maatschappelijke druk
  • politiek imago druk:
  • marktpositie/ concurrentie druk