Om innovatie te stimuleren is een beschermde leeromgeving van belang waarin experimenten uitgevoerd kunnen worden. Zonder een dergelijke speelruimte is er onvoldoende mogelijkheid om te leren. Dat wordt veroorzaakt doordat het maken van fouten afgestraft wordt. “Thinking outside the box” wordt beperkt wanneer een innovatieproject als een gewoon project wordt beschouwd en niet als een veilige omgeving waarbinnen van “fouten” geleerd wordt.