Een beperkte(re) financiële ruimte voor innovatie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de relatie tussen alle partijen in de driehoek. Minder geld leidt er toe dat partijen zich terugtrekken op hun eigen posities en een scherpere focus op opbrengst hanteren. Gunning op basis van de laagste prijs resulteert vaak in sterk onderhandelingsgedrag en grote prijsconcurrentie die een negatieve invloed hebben op de sfeer en het vertrouwen tussen partijen.

Dit is een lastige innovatiehobbel om mee om te gaan omdat er weinig aan gedaan kan worden. Het oprekken van de ruimte wordt bepaald door het beschikbare budget dat vast staat en onder druk van bezuinigingen beperkt kan zijn. Een mogelijke suggestie is meer gebruik maken van EMVI criteria om de speelruimte te vergroten. EMVI-criteria kunnen ook de financiële ruimte scheppen zodat innovatoren hun investeringen terugverdienen