Het is moeilijk om je in te leven in ander. Ook hebben mensen vaak al een vooringenomen beeld in hun hoofd van wat het belang van de andere partij in het innovatieproces is. Daarnaast zijn er verschillende perspectieven, waaruit men handelt. Uiteraard heeft elke partij zijn eigen belang. Heel basic, karikaturaal geschetst, ziet dit er als volgt uit:

Aannemer: betonmolen laten draaien

Overheid: geen bestuurlijk risico

Ingenieursbureau: uren draaien

Kennisinstelling: kennis inbrengen en broek ophouden.

Daarbij blijkt dat de rol en belangen van een partij per fase in het traject verandert. Dit zorgt voor een “natuurlijk” spanningsveld. Bij in werking stellen van de driehoek moet ervoor gezorgd worden dat er juist van dit spanningsveld op een goede manier gebruik gemaakt kan worden. Een suggestie om met deze innovatiehobbel om te gaan is het stimuleren van inlevingsvermogen. Een goede dialoog met elkaar aangaan waarin iedereen oprecht in elkaar geïnteresseerd is, is hierbij een belangrijk startpunt. Dit kan ook door je af en toe bewust in de ander te verplaatsen, maar ook door de tijd te nemen elkaar te leren kennen en te begrijpen wat anderen drijft. De ambitie is om een serious game te ontwikkelen waarin het proces van innoveren in de driehoek wordt gesimuleerd. Voor updates, zie nieuws.