De noodzaak van innovatie om tijdig voorbereid te zijn op de effecten van nieuwe maatschappelijke trends en externe ontwikkelingen wordt niet of onvoldoende erkend. Daarom blijven prikkels die innovatie kunnen stimuleren achterwege. Het gaat daarbij zowel om nieuwe doelen en normstellingen als om beloning van het vernieuwingsgehalte van aanbiedingen.

Voorbeelden zijn:
1)  Gebrek aan duurzaamheid in de uitvraag:  Het gebrek aan (aangescherpte) eisen voor duurzaamheid  in de uitvraag van innovatieprojecten is een gemiste kans voor het stimuleren van vernieuwing in de gww-sector.

2) Ontbreken van beoordeling van het vernieuwingsgehalte bij aanbiedingen: Het ontbreken van het “vernieuwingsgehalte” bij de beoordeling van aanbiedingen op een innovatie-uitvraag kan het bedrijfsleven en de kennisinstellingen ervan weerhouden om buiten de gebaande paden te denken.