Te weinig kennis wordt direct toegepast door het bedrijfsleven of de overheid in haar primaire processen. Er is een gebrek aan valorisatie van kennis; overgang van theorie naar praktijk. Dit heeft te maken met een gebrek aan ondernemersschap bij de kennisinstellingen en met de communicatie tussen kennisinstellingen en markt. Tegelijkertijd heeft kennis ook een waarde, welke gezien de politieke ontwikkelingen (meer privatisering/ korten op subsidies) in toenemende mate kosten met zich meebrengt. Hier is niet iedereen zich altijd bewust van. Zie ook: de innovatiehobbel waarde van kennis.

Een suggestie om deze innovatiehobbel te overbruggen is het opnemen van een valorisatieparagraaf door promovendi in hun proefschrift. Hierdoor worden onderzoekers getriggerd om ook vanuit een commerciƫle invalshoek naar de resultaten van het onderzoek te kijken.