InĀ een innovatietraject van idee naar implementatie is het van belang dat er een samenhang is in de visie, die ten grondslag ligt aan de innovatie. De visie schets het lange termijn perspectief, waarbij het van belang is dat deze door alle partijen wordt gedeeld. Dit vraagt om visionaire mensen, die dit ook uit kunnen dragen. Een gebrek aan kennis leidt tot gebrek aan visionaire mensen die een keuze durven maken ten behoeve van de innovatie. Het is essentieel dat er voldoende competentie is om door te pakken. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is transparantie.

In de praktijk blijkt dat gebrek aan visie op innovatie leidt tot een ad hoc aanpak met als risico dat de opgedane ervaringen en kennis niet beklijven. Hierdoor speelt toeval een te grote rol en worden kansen op gezamenlijk innoveren gemist.